Loading...

BİYOSİDAL ÜRÜN BAŞVURU TİTCK


Biyosidal Ürün Başvuru TİTCK (Biyosidal Ürünler Yönetmeliğinin 12 nci ve 14 üncü Maddelerine Göre Ruhsat Değerlendirme Başvurusu) İçin Yapılması Gerekenler


1- Fiziko-kimyasal testler
2- Kısa ve varsa uzun süreli stabilite testleri
3- Biyolojik ve mikrobiyolojik etkinlik testleri
4- Ürünlerin irritasyon testleri
5- Toksikolojik ve ekotoksikolojik test sonuçları ve Risk değerlendirme raporu
6- Etiket (Mesut müdür onaylı 3 adet)
7- İşyeri açma ve çalışma ruhsatının onaylı örneği
8- Mesul müdür sözleşmesi (aslı veya onaylı örneği)
9- Mesul müdür diploma örneği
10- GBF(Güvenlik Bilgi Formu)
11- MSDS
12- formülasyonda yer alan maddelerin tedarikçisine ilişkin bilgiler
13- Güvenlik bilgi formu hazırlayıcısının sertifika örneği
14- Ürün spesifikasyon belgesi (aktif madde aralığı, pH aralığı, yoğunluk aralığı,
görünüm vb.)
15- Aktif maddelerle ilgili olarak; tanımlama bilgisi, fiziksel ve kimyasal özellikleri,
tespit ve tanımlanmasında kullanılan analitik yöntemler. etkinlik, toksisite ve ekotoksisite,
güvenli bertarafa ilişkin bilgi,
16- Ek-IJB kapsamında ortak temel veri seti
17- Biyosidal ürün Avrupa Birliği dahilinde piyasaya arz ediliyor ise; ürünün adı veya
adlan, ürünün piyasaya arz edildiği Avrupa Birliğine üye ülkeler ve biyosidal ürünün ruhsat
veya tescil numarası
18- Mesul müdür tarafından onaylı üretim akım şeması
19- Fason üretim yapılıyor ise fason üretim sözleşmesinin aslı veya onaylı örneği
 


Kardelen Mh. 2078 Cad. Çağın Sitesi Konutları Dubleks No:2/114 Batıkent/YENİMAHALLE/ANKARA
+90 312 256 28 77