Loading...

BİYOSİDAL YERİNDE ÜRETİM CİHAZLARI RUHSAT BAŞVURUSU


Biyosidal Yerinde Üretim Cihazları Ruhsat Başvurusu İçin Gerekenler

1- Yerinde üretilen aktif maddenin üretiminde kullanılan ham maddeler için, Biyosidal Ürünler Yönetmeliği eklerinde belirtilen aktif madde veri setinden ilgili veriler sunulmalıdır. Öncülün saflığına ilişkin bir standart bulunması halinde uygunluğu aranır. 

2- Ham madde ve akrif madde içeriğinde yer alan tüm bileşenlere (aktif madde, reaksiyona girmeyen ham maddeler, reaksiyon yan ürünleri, safsızlıklar, vb.) ilişkin verilerin sunulması gereklidir.

3- Firma yetkilisi ve imalattan sorumlu müdür tarafından onaylı aktif madde üretimini sağlayan sürece ilişkin tüm bilgiler detaylı şekilde sunulmalıdır.
  • Reaksiyon şeması (zorunlu olarak sunulmalıdır) ve kinetiği (Reaction scheme mandatory and kinetics)
  • Saf aktif maddenin üretilebilir maksimum konsantrasyonu  (Maximum possible concentreation of the pure active substance)
  • Teknik aktif maddenin nitelik ve nicelik açısından bileşimini (komposizyonunu) etkileyen fiziksel parametreler (Physical parameters that impact the outcome of the qualitative and quantative composition of the technical active substance)
  • Sürekli üretim sistemlerinde birim zamandaki üretim miktarı (For continuous processes,the release per time unit may be needed)
  • Üretim cihazının özellikleri (Device description if devices are required for the generation)
4- Aktif maddenin ve biyosidal ürünlerin etkinliğine ilişkin verilerin sunulması gereklidir.

5-  Üretim sürecinin çıktısı olan yan ürünlerin ( örn.Hidrojen, sodyum hidroksit, vb.) insan, hayvan, çevre sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili mevzuata göre değerlendirilmesi gereklidir.

6- Biyosidal ürünlerin analizleri ile ilgili mevzuata göre numune alımı mümkün olmadığından yerinde üretim sisteminin Bakanlık temsilcilerinin gözetiminde yetkili laboratuvara kurulması ve analizlerinin yaptırılması sağlanır.

7- Uzun süreli stabilite testi yaptırılamaz.

8- Cihazın çalışma prensipleri ve aktif madde üretim proseslerinde yapılacak revizyonlar (örneğin elektrot, membran malzeme değişiklikleri), Bakanlığın iznine tabidir. 
 

Kardelen Mh. 2078 Cad. Çağın Sitesi Konutları Dubleks No:2/114 Batıkent/YENİMAHALLE/ANKARA
+90 312 256 28 77